НАГРА̀ЖДАНЕ

НАГРА̀ЖДАНЕ1, мн. -ия, ср. Остар. Отгл. същ. от награждам1 и от награждам се; награждаване, наградяване1.

НАГРА̀ЖДАНЕ

НАГРА̀ЖДАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от награждам2 и от награждам се; наградяване2.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква