НАГРАЖДЀНИЕ

НАГРАЖДЀНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Награда, възнаграждение. Отрупаха Колумба с велики почести и пълно потвърдиха сичките пред неговото отшествие обещани награждения. П. Кисимов, ОА (превод), 74. Давид попита кое ще бъде награждението томува, който би убил този исполин. Кр. Пишурка, МК, 400. Срамно е един списател .. сам да иска от народа си награждение и похвални венци да му оплетат. Ем. Васкидович, ПП (превод), IV. Нашите стари, ако и да били язичници, пак вярвали, че душата е безсмъртна и че има награждение както за доброто, така и за злото. Д. Войников, КБИ, 20.

Списък на думите по буква