НАГРА̀КВАНЕ

НАГРА̀КВАНЕ1 ср. Разг. Отгл. същ. от награквам и от награквам се; награчване1.

НАГРА̀КВАНЕ

НАГРА̀КВАНЕ2 ср. Рядко. Отгл. същ. от награквам се.

Списък на думите по буква