НАГРАФЯ̀ВАНЕ

НАГРАФЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Спец. Отгл. същ. от награфявам и от награфявам се.

Списък на думите по буква