НАГРА̀ЧА

НАГРА̀ЧА. Вж. награчвам.

НАГРА̀ЧА

НАГРА̀ЧА СЕ. Вж. награчвам се.

Списък на думите по буква