НАГРА̀ЧВАНЕ

НАГРА̀ЧВАНЕ1 ср. Разг. Отгл. същ. от награчвам и от награчвам се.

НАГРА̀ЧВАНЕ

НАГРА̀ЧВАНЕ2 ср. Отгл. същ. от награчвам се.

Списък на думите по буква