НАГРЀБВАНЕ

НАГРЀБВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от нагребвам и от нагребвам се.

НАГРЀБВАНЕ

НАГРЀБВАНЕ2 ср. Отгл. същ. от нагребвам се.

Списък на думите по буква