НАГРЕВА̀ТЕЛЕН

НАГРЕВА̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Който служи за нагряване, който е свързан с нагряване или с нагревател. Широко разпространени са електричните нагревателни уреди: котлони, ютии,.., печки и др. Физ. VIII кл, 1965, 67. Металургичните пещи се делят на две основни групи: нагревателни и топилни. В. Баум и др., МП, 641. През стените на камерите минават нагревателни канали, в които изгаря газообразно гориво. В. Цокова, ВС, 42. Нагревателна спирала. Нагревателна плоча. Нагревателно устройство. Нагревателна площ.

Списък на думите по буква