НАГРЀЗДВАНЕ

НАГРЀЗДВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагрездвам и от нагрездвам се; надраскване, нагрездуване, нагрездяване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква