НАГРЀЗДУВАНЕ

НАГРЀЗДУВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагрездувам и от нагрездувам се; надраскване, нагрездване, нагрездяване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква