НАГРЕЗДЯ̀ВАНЕ

НАГРЕЗДЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагрездявам и от нагрездявам се; надраскване, нагрездване, нагрездуване.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква