НАГРОЗЯ̀ВАНЕ

НАГРОЗЯ̀ВАНЕ1 ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от нагрозявам1 и от нагрозявам се; намразване.

НАГРОЗЯ̀ВАНЕ

НАГРОЗЯ̀ВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от нагрозявам2 и от нагрозявам се; загрозяване1, нагрубяне.

Списък на думите по буква