НАГРО̀КВАНЕ

НАГРО̀КВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагроквам; нагорчаване1, нагарчане.

Списък на думите по буква