НАГРО̀ЦВАНЕ

НАГРО̀ЦВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагроцвам и от нагроцвам се; намразване, нагрозяване1, нагрочване.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква