НАГРО̀ЧВАНЕ

НАГРО̀ЧВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагрочвам и от нагрочвам се.

Списък на думите по буква