НАГРУБЯ̀ВАНЕ

НАГРУБЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от нагрубявам и от нагрубявам се.

Списък на думите по буква