НАГРУ̀БЯНЕ

НАГРУ̀БЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагрубям и от нагрубям се; загрозяване1, нагрозяване2.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква