НАГРУ̀ЗКА

НАГРУ̀ЗКА ж. Спец. Нежел. Натовареност, заетост (обикн. със служебни или обществени задължения). Има достатъчно време за провеждане на едни разгърнати мероприятия по финалната морално-волева нагрузка на отбора с оглед бойците да излизат на ринга надъхани .. с вяра в силите. Я. Антов, ТВК, 13.

— Рус. нагрузка.

Списък на думите по буква