НАГРУ̀ХВАМ

НАГРУ̀ХВАМ, -аш, несв.; нагру̀хам, ‑аш, св., прех. Грухам2 определено или цялото количество. нагрухвам се, нагрухам се страд.

НАГРУ̀ХВАМ

НАГРУ̀ХВАМ СЕ1, -аш се, несв.; нагру̀хам се, -аш се, св., непрех. Диал. Нагрухтявам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

НАГРУ̀ХВАМ

НАГРУ̀ХВАМ СЕ2, -аш се, несв.; нагру̀хам се, -аш се, св., непрех. Диал. Грубо. Наяждам се много, обилно; налапвам се, наплюсквам се, натъпквам се, надумквам се, нагъчквам се. Веднъж маца била твърде много гладна, .. / Тя рекла: "Трябва аз да са кача на полицата / и оттам да са нагрухам." Л. Каравелов, Съч. I, 23.

Списък на думите по буква