НАГРУ̀ХВАНЕ

НАГРУ̀ХВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от нагрухвам и от нагрухвам се.

НАГРУ̀ХВАНЕ

НАГРУ̀ХВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от нагрухвам се1; нагрухтяване.

НАГРУ̀ХВАНЕ

НАГРУ̀ХВАНЕ3 ср. Диал. Грубо. Отгл. същ. от нагрухвам се2; налапване, наплюскване, натъпкване, надумкване, нагъчкване.

Списък на думите по буква