НАГРУХТЯ̀ВАНЕ

НАГРУХТЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от нагрухтявам се.

Списък на думите по буква