НАГРЪ̀ДЕН

НАГРЪ̀ДЕН, -дна, -дно, мн. -дни, прил. Който е на гърдите, който се носи на, върху гърдите. Отразената .. в княжеския нагръден диск .. светлина искреше, менеше силата на блясъка си. Д. Добревски, БИ, 139. Състезателите ще се спускат на групи и всеки ще носи нагръден номер. ВН, 1960, бр. 2854, 1. Черното подбрадно и нагръдно петно [у птиците от семейство чинкови].., достига до раменете. Ц. Пешев и др., ФБ, 131-132.

Списък на думите по буква