НАГРЪ̀СТВАМ

НАГРЪ̀СТВАМ, -аш, несв.; нагръ̀стя, ‑иш, мин. св. -их, св., прех. Диал. Нагребвам. нагръствам се, нагръстя се страд.

НАГРЪ̀СТВАМ СЕ несв.; нагръ̀стя се св., непрех. Нагребвам се, награбвам се. — Ако сакаш да бидеме ортаци и да се нагръстиме пари незнаени. Само от луге .. що пари ке зейме. Нар. прик., СбНУ ХVII, 284.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква