НАГРЪ̀ЩАНЕ

НАГРЪ̀ЩАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от нагръщам и от нагръщам се.

Списък на думите по буква