НАГРЯ̀ВАМ

НАГРЯ̀ВАМ, -аш, несв.; нагрѐя, -ѐеш, мин. св. нагря̀х и (остар. и диал.) нагрѐях, прич. мин. св. деят. нагря̀л, -а, -о, мн. нагрѐли и (остар. и диал.) нагрѐял, прич. мин. страд. нагря̀т, -а, -о, мн. нагрѐти, нагря̀н, -а, -о, мн. нагрѐни и нагрѐян, св., прех. 1. За слънце, огън и под. — затоплям нещо или някого, правя нещо да стане топло, горещо; напичам, нагорещявам. Противоп. охлаждам, изстудявам. Слънцето захванало вече силно да нагрява земята. Л. Каравелов, Съч. II, 30. Те щяха да се събудят отново едва напролет, когато снеговете се стопяха и яркото топло слънце нагрееше изстиналата .. земя. Ем. Станев, ПГВ, 122-123. Нагреяна от лумналия огън, вратата на тенекиената печка се откопча и се разтвори с тънък протяжен писък. С. Северняк, ИРЕ, 47.

2. Правя нещо да стане топло, горещо, затоплям нещо или някого (на слънце, огън и под.) Противоп. охлаждам, изстудявам. Изпотрошените камъни ще нагряваме в една голяма пещ, а златото ще се топи и ще си тече отдолу. Ст. Костов, Избр. тв, 375. Взе кожуха, нагря го от вътрешната страна и го облече. Д. Фучеджиев, Реката, 253. — Елате и вие да си нагреете ръцете на огъня. А. Каралийчев, В, 89.

3. Прен. Разг. Натискам (в 5 знач.) някого; назорвам, напичам. На четвърти строителен район сме обещали да даваме всеки ден по десет камиона, а не му даваме и половината. — .. Аз се разпоредих .. да се занимават там със случая, щото ти ме бе нагрял тогава за ония панели. Ал. Томов, П, 12. Както са ги нагрели инвеститорите, ще кипнат и... ще ни закарат чак на Голгота. ВН, 1964, бр. 3857, 4. нагрявам се, нагрея се страд. и възвр. Ако се нагрее малко амониев хлорид в епруветка, нищо не се забелязва, защото там се образуват безцветни газове. Хим. VII кл, 1950, 16. При печенето продуктът се нагрява в атмосферата на топъл въздух или лъчиста топлина. Л. Петров и др., БНК, 58. — Измръзнах,.. — Влез в къщи да се нагрееш, Василе! Ив. Карановски, Разк. I, 4.

НАГРЯ̀ВА МЕ несв.; нагрѐе ме св., непрех. Разг. Изпитвам силно желание, много силен вътрешен подтик да направя, да извърша нещо; назорва ме, напича ме. Един почтен, сериозен човек, който има много пари. .. Цял живот той само е печелил, а сега го е нагряло да се жени. Д. Цончев, ЧС, 156.

НАГРЯ̀ВАМ СЕ несв.; нагрѐя се св., непрех. Ставам топъл, горещ; загрявам се, затоплям се, нагорещявам се, напичам се. Противоп. охлаждам се, изстивам. Той не слушаше свистенето на куршумите,.., дебнеше с възбудени очи и стреляше. Пушката се нагря в ръцете му. К. Петканов, МЗК, 192. Спомням си добре — беше чуден ден, ще речеш лято. Камъните се нагрели от силното слънце. Като ги пипнеш — парят. А. Мандаджиев, ОШ, 48. В началото желязото е студено при допир, но когато работиш с него, то се нагрява. Бл. Димитрова, ПКС, 156. Осветената от слънцето повърхност на бавно въртящата се планета се нагрява твърде силно, а тъмната изстива до много ниска температура. К, 1963, кн. 7, 33-34.

Списък на думите по буква