НАГРЯ̀ВАНЕ

НАГРЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от нагрявам и от нагрявам се; загряване, затопляне, нагорещяване, напичане. Противоп. охлаждане, изстудяване. Всички твърди тела при нагряване се разширяват, а при охлаждане се свиват. Физ. VII кл, 1965, 39. Многобройни опити и наблюдения показват, че при движение на тяло в съпротивителна среда, при удар и пр. се получава нагряване. Физ. IХ кл, 1958, 17. Степента на нагряване на земната повърхност зависи от няколко условия. Геогр. VIII кл, 1965, 24.

Списък на думите по буква