НАГРЯ̀ВКА

НАГРЯ̀ВКА, мн. нагрѐвки, ж. Разг. Физиотерапевтична процедура за лечение или за предпазване от заболяване чрез облъчване или загряване на цялото тяло или на негова част. Отиде в поликлиниката и поиска да му напряват няколко нагревки, понеже мислеше, че всичко ще излезе най-обикновена простуда. С. Северняк, ВСД, 162. На разположение на посетителите в модерни

те бани се предлагат специални електровани,.., парафинови нагревки, масажни отделения,.. и др. ВН, 1958, бр. 2234, 2.

Списък на думите по буква