НАГУ̀ГРЯНЕ

НАГУ̀ГРЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагугрям и от нагугрям се; смачкване, измачкване, набръчкване.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква