НАГУГУ̀КВАМ

НАГУГУ̀КВАМ СЕ, -аш се, несв.; нагугу̀кам се, -аш се, св., непрех. Нагуквам се.

Списък на думите по буква