НАГУЛЯ̀ВАМ

НАГУЛЯ̀ВАМ СЕ, -аш се, несв.; нагуля̀я се, -я̀еш се, мин. св. нагуля̀х се, св., непрех. Гуляя много, до насита. — Уверявам те, чичо, ще успея! — Дай Боже! Дано съм жив да дочакам тоя ден! Как ще се нагуляем двамата! М. Грубешлиева, ПИУ, 24. Те [моряците] се здрависаха с мен и ударихме на пиене. .. Като се нагуляхме, уловихме се по трима алабраце и през турския караул .. влязохме в парахода. Ив. Докторов, ЗД, 135.

Списък на думите по буква