НАГУ̀РКВАНЕ

НАГУ̀РКВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагурквам и от нагурквам се.

Списък на думите по буква