НАГУ̀ШВАМ

НАГУ̀ШВАМ СЕ, -аш се, несв.; нагу̀ша се, -иш се, мин. св. -их се, св., непрех. 1. Разг. Неодобр. Награбвам се. Нагушиха се с държавните пари и набързо станаха милионери.

2. Диал. Сгушвам се. — В такъв случай... утре по същото време ела там — подаде му ръка Бърдаров,.. нахлупи каскета, вдигна яката на балтона, нагуши се и закрачи полунаведен по кривата напречна уличка. Т. Харманджиев, КВ, 220. Децата се нагушиха около майка си. Л. Андрейчин и др., БТР, 1973, 488.

Списък на думите по буква