НАГУ̀ШВАНЕ

НАГУ̀ШВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагушвам се.

Списък на думите по буква