НАГУ̀ШКВАМ

НАГУ̀ШКВАМ, -аш, несв.; нагу̀шкам, ‑аш, св., прех. Разг. Гушкам1 много, до насита.

НАГУ̀ШКВАМ СЕ несв.; нагу̀шкам се св., непрех. Разг. Гушкам се много, до насита.

Списък на думите по буква