НАГЪ̀БВАНЕ

НАГЪ̀БВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагъбвам; нагъбнуване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква