НАГЪ̀БНА

НАГЪ̀БНА. Вж. нагъбвам и нагъбнувам.

Списък на думите по буква