НАГЪ̀БНУВАНЕ

НАГЪ̀БНУВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагъбнувам; нагъбване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква