НАГЪ̀ВАНЕ

НАГЪ̀ВАНЕ1, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от нагъвам1 и от нагъвам се. За да се образува плисе, необходимо е тройно нагъване на плата. Н. Афлатарлиева и др., ТГДО, 101. Нагъването на земната кора .. е един особено важен факт, който ни изяснява образуването дори и на цели планини. Г. Томалевски, АН, 146-147. Стара планина се е образувала чрез нагъвания,.. Последното ѝ нагъване е било по времето на терциера. Й. Радичков и др., ГСП, 6-7.

НАГЪ̀ВАНЕ

НАГЪ̀ВАНЕ2 ср. Разг. Отгл. същ. от нагъвам2 и от нагъвам се.

Списък на думите по буква