НАГЪВА̀ТЕЛЕН

НАГЪВА̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Спец. Който се отнася до нагъване на земната кора. Мощните нагъвателни движения, съпроводени с големи разкъсвания и натрупвания, създали съвременната дъгообразна структура на памирския релеф. Ст. Петров, П, 31. Нагъвателни линии. Нагъвателни процеси.

Списък на думите по буква