НАГЪ̀ЗВАНЕ

НАГЪ̀ЗВАНЕ ср. Простонар. Грубо. Отгл. същ. от нагъзвам и от нагъзвам се; надупване, изгъзване, издупване, нагъзурване.

Списък на думите по буква