НАГЪЗУ̀РВАНЕ

НАГЪЗУ̀РВАНЕ ср. Простонар. Грубо. Отгл. същ. от нагъзурвам и от нагъзурвам се; нагъзване, изгъзване, надупване.

Списък на думите по буква