НАГЪ̀ЛТВАНЕ

НАГЪ̀ЛТВАНЕ ср. Отгл. същ. от нагълтвам и от нагълтвам се.

Списък на думите по буква