НАГЪЛЧА̀ВАНЕ

НАГЪЛЧА̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагълчавам и от нагълчавам се.

Списък на думите по буква