НАГЪ̀НА

НАГЪ̀НА1. Вж. нагъвам1, нагънвам и нагънувам.

НАГЪ̀НА

НАГЪ̀НА2. Вж. нагъвам2.

Списък на думите по буква