НАГЪ̀НАТ

НАГЪ̀НАТ, -а, -о, мн. -и. Прич. мин. страд. от нагъна1 като прил. Който е на гънки, с гънки. Стара планина се е образувала чрез нагъвания,.. Тя е класически тип на нагъната планина. Й. Радичков и др., ГСП, 6-7. Нашият път се отделя на югозапад, покрай Росица — реката, която разлива снагата си в нагънатите долини на средната Дунавска равнина. З. Сребров, Избр. разк., 184. Вдясно се провиждаше дългият полегат хълбок на Братан,.., а по-нататък нагънати планински вериги,.., голи бърда. П. Вежинов, НС, 235. Нагънат плат.

Списък на думите по буква