НАГЪ̀НАТОСТ

НАГЪ̀НАТОСТ, -тта̀, мн. -и, ж. Качество на нагънат. Би останала и в друго село, но да прилича на Черешово. Къщите може да са по-хубави от черешовските, но да има тукашните възвишения, тая нагънатост на местата, познатите планини. Кр. Гри-

горов, ПЧ, 38. Повърхността [на този сорт пипер] е гладка със слаба, едва забележима нагънатост. П. Даскалов и др., ТК, 51.

Списък на думите по буква