НАГЪ̀НВАНЕ

НАГЪ̀НВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагънвам и от нагънвам се; нагъване1, нагънуване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква