НАГЪ̀НУВАНЕ

НАГЪ̀НУВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от нагънувам и от нагънувам се; нагъване1, нагънване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква