НАГЪ̀РБВАНЕ

НАГЪ̀РБВАНЕ ср. Отгл. същ. от нагърбвам и от нагърбвам се.

Списък на думите по буква