НАГЪРБУ̀ШВАМ

НАГЪРБУ̀ШВАМ СЕ, -аш се, несв.; нагърбу̀ша се, -иш се, мин. св. -их се, св., непрех. Разг. Нагърбвам се (в 1 знач.); изгърбвам се, прегърбвам се, нагърбям се. Нагърбушил се като някой старец. Н. Геров, РБЯ III, 138.

Списък на думите по буква